woord OT NT apo Bijbel
hoopt2518

Vindplaatsen van hoopt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 2:8
Gij die de Here vreest, hoopt het goede en eeuwige verheuging en barmhartigheid.