woord OT NT apo Bijbel
hoopte1102

Vindplaatsen van hoopte in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 30:26
Nochtans toen ik het goede verwachtte, zo kwam het kwade; toen ik hoopte naar het licht, zo kwam de donkerheid.