woord OT NT apo Bijbel
hoopte1102

Vindplaatsen van hoopte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 23:8
En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien, omdat hij veel van Hem hoorde; en hoopte enig teken te zien, dat van Hem gedaan zou worden.