woord OT NT apo Bijbel
hoopten1203

Vindplaatsen van hoopten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Esther 9:1
In de twaalfde maand nu (dezelve is de maand Adar), op den dertienden dag derzelve, toen des konings woord en zijn wet nabij gekomen was, dat men het doen zou, ten dage, als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelven over hun haters.