woord OT NT apo Bijbel
hoopten1203

Vindplaatsen van hoopten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 24:21
En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israƫl verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.

1 Petrus 3:5
Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;