woord OT NT apo Bijbel
hoorder2204

Vindplaatsen van hoorder in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 24:4
De hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet; die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden!

Numeri 24:16
De hoorder der redenen Gods spreekt, en die de wetenschap des Allerhoogsten weet; die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden.