woord OT NT apo Bijbel
hoorders0202

Vindplaatsen van hoorders in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 2:13
(Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;

Jakobus 1:22
En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.