woord OT NT apo Bijbel
hoorn301536

Vindplaatsen van hoorn in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 1:69
En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;