woord OT NT apo Bijbel
hoovaardij0011

Vindplaatsen van hoovaardij in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 8:50
Daarom zal vele en jammerlijke ellende hun overkomen, die de wereld in de laatste tijden zullen bewonen, omdat zij in vele hoovaardij gewandeld hebben.