woord OT NT apo Bijbel
hop2002

Vindplaatsen van hop in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 11:19
En de ooievaar, de reiger naar zijn aard, en de hop, en de vledermuis.

Deuteronomium 14:18
En de ooievaar, en de reiger naar zijn aard; en de hop, en de vledermuis;