woord OT NT apo Bijbel
hopende1315

Vindplaatsen van hopende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 69:4
Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God.