woord OT NT apo Bijbel
hor-gidgad2002

Vindplaatsen van hor-gidgad in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 33:32
En zij verreisden van Bene-jaakan, en legerden zich in Hor-gidgad.

Numeri 33:33
En zij verreisden van Hor-gidgad, en legerden zich in Jotbatha.