woord OT NT apo Bijbel
horem1001

Vindplaatsen van horem in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 19:38
En Jiron, en Migdal-el, Horem en Beth-anath, en Beth-semes; negentien steden en haar dorpen.