woord OT NT apo Bijbel
horend2002

Vindplaatsen van horend in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 20:12
Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide.

Spreuken 25:12
Een wijs bestraffer bij een horend oor, is een gouden oorsiersel, en een halssieraad van het fijnste goud.