woord OT NT apo Bijbel
horens1001

Vindplaatsen van horens in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 22:11
En Zedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren horens gemaakt; en hij zeide: Zo zegt de HEERE: Met deze zult gij de Syriƫrs stoten, totdat gij hen gans verdaan zult hebben.