woord OT NT apo Bijbel
hori3003

Vindplaatsen van hori in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 36:22
En de zonen van Lotan waren Hori en Hemam; en Lotans zuster was Timna.

Numeri 13:5
Van den stam van Simeon, Safat, de zoon van Hori.

1 Kronieken 1:39
De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.