woord OT NT apo Bijbel
horonaim4004

Vindplaatsen van horonaim in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jesaja 15:5
Mijn hart schreeuwt over Moab, haar grendelen zijn naar Zoar toe, de driejarige vaars; want hij gaat op met geween naar den opgang van Luhith, want op den weg naar Horonaim verwekken zij een jammergeschrei.

Jeremia 48:3
Er is een stem des gekrijts van Horonaim; verstoring en een grote breuk!

Jeremia 48:5
Want in den opgang van Luhith zal geween bij geween opgaan, want in den afgang van Horonaim hebben Moabs wederpartijders een jammergeschrei gehoord.

Jeremia 48:34
Vanwege Hesbons gekrijt tot Eleale toe, tot Jahaz toe, hebben zij hun stem verheven, van Zoar tot aan Horonaim, die driejarige vaarze; want ook de wateren van Nimrim zullen tot verwoestingen worden.