woord OT NT apo Bijbel
horzelen3003

Vindplaatsen van horzelen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Exodus 23:28
Ik zal ook horzelen voor uw aangezicht zenden; die zullen van voor uw aangezicht uitstoten de Hevieten, de KanaƤnieten en de Hethieten.

Deuteronomium 7:20
Daartoe zal de HEERE, uw God, ook horzelen onder hen zenden; totdat zij omkomen, die overgebleven, en voor uw aangezicht verborgen zijn.

Jozua 24:12
En Ik zond horzelen voor u heen; die dreven hen weg van ulieder aangezicht, [gelijk] de beide koningen der Amorieten, niet door uw zwaard, noch door uw boog.