woord OT NT apo Bijbel
hosea161320

Vindplaatsen van hosea in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 9:25
Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.