woord OT NT apo Bijbel
hotham2002

Vindplaatsen van hotham in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 7:32
En Heber gewon Jaflet, en Somer, en Hotham, en Sua, hunlieder zuster.

1 Kronieken 11:44
Uzzia, de Asterathiet; Sama, en Jeiel, de zoon van Hotham, den Aroeriet;