woord OT NT apo Bijbel
hothir2002

Vindplaatsen van hothir in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 25:4
Aangaande Heman: de kinderen van Heman waren Bukkia, Mattanja, Uzziël, Sebuël, en Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti, en Romamthi-ezer, Josbekasa, Mallothi, Hothir, Mahazioth.

1 Kronieken 25:28
Het een en twintigste voor Hothir; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.