woord OT NT apo Bijbel
houten1621331

Vindplaatsen van houten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 TimotheĆ¼s 2:20
Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere.

Openbaring 9:20
En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen;