woord OT NT apo Bijbel
houts2103

Vindplaatsen van houts in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 3:5
Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.