woord OT NT apo Bijbel
houtwerk0011

Vindplaatsen van houtwerk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 6:9
In de stad Jeruzalem bouwende waren een nieuw en groot huis voor de Here met gehouwen kostelijke stenen, en houtwerk in de muren gelegd;