woord OT NT apo Bijbel
houwe1001

Vindplaatsen van houwe in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 5:6
Zo gebied nu, dat men mij cederen uit den Libanon houwe, en mijn knechten zullen met uw knechten zijn, en het loon uwer knechten zal ik u geven, naar al wat gij zeggen zult; want gij weet, dat onder ons niemand is, die weet hout te houwen, gelijk de Sidoniƫrs.