woord OT NT apo Bijbel
houweel1001

Vindplaatsen van houweel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 13:20
Daarom moest gans Israël tot de Filistijnen aftrekken, opdat een iegelijk zijn ploegijzer, of zijn spade, of zijn bijl, of zijn houweel scherpen liet.