woord OT NT apo Bijbel
houwelen3003

Vindplaatsen van houwelen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

1 Samuël 13:21
Maar zij hadden tandige vijlen tot hun houwelen, en tot hun spaden, en tot de drietandige vorken, en tot de bijlen, en tot het stellen der prikkelen.

Psalmen 74:6
Alzo hebben zij nu derzelver graveerselen samen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen.

Jesaja 7:25
Ook al de bergen, die men met houwelen pleegt om te hakken, daar zal men niet komen uit vrees der doornen en der distelen; maar die zullen wezen tot inzending van den os, en tot vertreding van het kleinvee.