woord OT NT apo Bijbel
houwijzer1001

Vindplaatsen van houwijzer in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 20:25
Maar indien gij Mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen; zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen.