woord OT NT apo Bijbel
houwt74112

Vindplaatsen van houwt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 6:38
Zij zijn sommige houten, sommige vergulde, en sommige verzilverde, en zijn de stenen gelijk, die men uit de gebergten houwt; maar die hen dienen zullen beschaamd worden.