woord OT NT apo Bijbel
hovaardig3159

Vindplaatsen van hovaardig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 TimotheĆ¼s 3:2
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.