woord OT NT apo Bijbel
hovaardigheid602026

Vindplaatsen van hovaardigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

Leviticus 26:19
Want Ik zal de hovaardigheid uwer kracht verbreken, en zal uw hemel als ijzer maken, en uw aarde als koper.

Spreuken 8:13
De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden.

Spreuken 11:2
Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid.

Spreuken 13:10
Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.

Spreuken 16:18
Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val.

Jesaja 13:19
Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldee├źn, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.