woord OT NT apo Bijbel
hovaardij231327

Vindplaatsen van hovaardij in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 7:22
Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.