woord OT NT apo Bijbel
hovaardij231327

Vindplaatsen van hovaardij in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

4 Ezra 15:18
Want vanwege hun hovaardij zullen de steden beroerd worden, de huizen zullen verstoord worden, en de mensen zullen vrezen.

Boek der Wijsheid 5:8
Wat heeft ons de hovaardij gebaat? en wat heeft ons de rijkdom met pochen gebracht?

Esther (apocr.) 14:16
Gij weet, dat ik het doen moet, en dat ik een afschuw heb van het teken mijner hovaardij, dat op mijn hoofd is, in de dagen dat ik mij moet laten zien; en heb een afschuw daarvan, als van een onreine doek, en draag het niet wanneer ik in stilte ben.