woord OT NT apo Bijbel
hoveling5207

Vindplaatsen van hoveling in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 4:46
Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar Hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Kapernaum.

Johannes 4:49
De koninklijke hoveling zeide tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft.