woord OT NT apo Bijbel
hoven121013

Vindplaatsen van hoven in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 7:25
Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven.