woord OT NT apo Bijbel
hovenier0101

Vindplaatsen van hovenier in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 20:15
Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen.