woord OT NT apo Bijbel
hui3003

Vindplaatsen van hui in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Zacharia 2:6
Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE.

Zacharia 2:7
Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!