woord OT NT apo Bijbel
huichelaar3003

Vindplaatsen van huichelaar in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 13:16
Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn; maar een huichelaar zal voor Zijn aangezicht niet komen.

Job 17:8
De oprechten zullen hierover verbaasd zijn, en de onschuldige zal zich tegen den huichelaar opmaken;

Spreuken 11:9
De huichelaar verderft zijn naaste door den mond; maar door wetenschap worden de rechtvaardigen bevrijd.