woord OT NT apo Bijbel
huichelachtig2002

Vindplaatsen van huichelachtig in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 36:13
En die met het hart huichelachtig zijn, leggen toorn op; zij roepen niet, als Hij hen gebonden heeft.

Jesaja 10:6
Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, en Ik zal hem bevel geven tegen het volk Mijner verbolgenheid; opdat hij den roof rove, en plundere de plundering, en stelle het ter vertreding, gelijk het slijk der straten.