woord OT NT apo Bijbel
huichelachtige1001

Vindplaatsen van huichelachtige in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 34:30
Opdat de huichelachtige mens niet meer regere, en geen strikken des volks zijn.