woord OT NT apo Bijbel
huichelaren2002

Vindplaatsen van huichelaren in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 15:34
Want de vergadering der huichelaren wordt eenzaam, en het vuur verteert de tenten der geschenken.

Jesaja 33:14
De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaren aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan?