woord OT NT apo Bijbel
huichelarij2002

Vindplaatsen van huichelarij in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jesaja 32:6
Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen, en om dwaling te spreken tegen den HEERE, om de ziel des hongerigen ledig te laten, en den dorstige drank te doen ontbreken.

Jeremia 23:15
Daarom zegt de HEERE der heirscharen van deze profeten alzo: Ziet, Ik zal hen met alsem spijzigen, en met gallewater drenken; want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land.