woord OT NT apo Bijbel
huidigen1607

Vindplaatsen van huidigen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiël 2:3
En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag.