woord OT NT apo Bijbel
huilen130114

Vindplaatsen van huilen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 16:21
Hij zal vuur en wormen in hun vlees geven, en zij zullen door de pijn tot in eeuwigheid huilen.