woord OT NT apo Bijbel
huilt141015

Vindplaatsen van huilt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 5:1
Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.