woord OT NT apo Bijbel
huisbezorger0101

Vindplaatsen van huisbezorger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 12:42
En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijze te geven?