woord OT NT apo Bijbel
huisdeur1001

Vindplaatsen van huisdeur in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 3:21
Na hem verbeterde Meremoth, de zoon van Uria, den zoon van Koz, een andere maat; van de huisdeur van Eljasib af, tot aan het einde van Eljasibs huis.