woord OT NT apo Bijbel
huisgenoten2529

Vindplaatsen van huisgenoten in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 19:15
Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde; een uitlander ben ik in hun ogen.

Micha 7:6
Want de zoon veracht den vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten.