woord OT NT apo Bijbel
huisknechten0235

Vindplaatsen van huisknechten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 10:7
En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;

1 Petrus 2:18
Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.