woord OT NT apo Bijbel
huisraad5139

Vindplaatsen van huisraad in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 17:31
In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.